See content specific to your location.
Continue

PROMOCJA EDUKACJI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA

PROMOCJA EDUKACJI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA

Każdy zasługuje na podstawową edukację.

Nasze działania mają na celu promowanie umiejętności czytania i pisania, wczesną edukację dzieci i młodzieży oraz walkę z ubóstwem. Podjęliśmy współpracę z partnerami strategicznymi na poziomie globalnym i regionalnym, aby stworzyć wartościowe programy dla dzieci o różnych potrzebach.

Fundusz na rzecz dzieci z Kambodży (CCF)

Firma Velcro Companies wsparła fundusz na rzecz dzieci z Kambodży (CCF), który zapewnia edukację, żywność, wsparcie dla rodzin i programy rozwoju społeczności w najuboższych rejonach Kambodży.

Akademia Neesona i Crippsa

Firma Velcro Companies miała znaczący wkład w budowę Akademii Neesona i Crippsa. Oprócz kształcenia uczniów, akademia służy jako centrum społeczności lokalnej i zapewnia bardzo potrzebne szkolenia dla nauczycieli, dając dorosłym realne możliwości rozwoju zawodowego.

Promoting Education & Literacy - Neeson Cripps Academy

Edukacja na wysokim poziomie

Firma Velcro Companies pomogła funduszowi na rzecz dzieci z Kambodży (CCF) zbudować pięciopiętrową, nowoczesną szkołę nazwaną imieniem Roberta Crippsa, byłego prezesa firmy, oraz Scotta Neesona, założyciela i dyrektora wykonawczego CCF, aby zapewnić dzieciom edukację na wysokim poziomie skoncentrowaną na nauce, technologii, inżynierii i matematyce (STEM). W programie edukacyjnym CCF uczestniczy ponad 2300 uczniów.

Promoting Education & Literacy - Cambodian Children's Fund

Zapewniamy dzieciom lepszą jakość życia

To właśnie z ich determinacji, by poprawić życie dzieci w jednej z najbiedniejszych społeczności Kambodży, narodził się pomysł stworzenia Akademii Neesona i Crippsa. Więcej informacji na temat historii Scotta oraz pracy funduszu CCF można znaleźć na stronie internetowej CCF.

Promoting Education & Literacy - Cambodian Children's Fund

Wsparcie finansowe

Dostarczyliśmy również pomoc rzeczową i finansową, aby kontynuować misję CCF, jaką jest opieka nad najbardziej potrzebującymi dziećmi i rodzinami w Kambodży. Pomogliśmy funduszowi CCF w stworzeniu programu żywnościowego, dzięki któremu setki uczniów i ich rodzin otrzymują pożywienie.

Promoting Education & Literacy - Cambodian Children's Fund

Dowiedz się więcej o nas