See content specific to your location.
Continue

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNA

Firma Velcro Companies zobowiązuje się zapewniać uczciwe zatrudnienie, przestrzegać praw człowieka oraz pozyskiwać towary i usługi od zróżnicowanych dostawców.

Sprawiedliwe zatrudnienie i prawa człowieka

Firma Velcro Companies angażuje się w przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia. Zatrudniamy, szkolimy, wynagradzamy i awansujemy pracowników w sposób zapewniający brak dyskryminacji ze względu na niezgodne z prawem przesłanki, takie jak płeć, rasa, kolor skóry, narodowość, religia, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna.

Oczekujemy, że pracownicy będą traktowani z szacunkiem i godnością przez swoich współpracowników i przełożonych oraz że będą pracować w środowisku wolnym od mobbingu i bezprawnej dyskryminacji. Zapewniamy środowisko pracy bez pracy przymusowej i niewolniczej, nielegalnej pracy dzieci, handlu ludźmi i niewolnictwa. Nie tolerujemy takich praktyk również ze strony dostawców.

Dowiedz się więcej o możliwościach kariery w Velcro Companies.

Wszystkie działania zewnętrzne i wewnętrzne naszej firmy mają na celu stworzenie możliwości oryginalnego myślenia ORIGINAL THINKING®. Wyślij do nas zapytanie, aby dowiedzieć się więcej o naszych wysiłkach w zakresie odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i ekonomicznej.