See content specific to your location.
Continue

Oświadczenie w kwestii niedopuszczalności niewolnictwa

Velcro Companies (zwana łącznie „Spółką”) w pełni dąży do zachowania etycznej równowagi pomiędzy odpowiedzialnością społeczną a środowiskową, nieustannie działając w najlepszym interesie społeczeństwa i w naszym środowisku pracy. Spółka skupia się na standardach, które mają znaczenie absolutnie krytyczne dla naszego dobrostanu jako spółki oraz naszych wzajemnych relacji i naszej społeczności.  W ramach tego dążenia Velcro Companies zakazuje stosowania wszelkich form niewolnictwa w naszej społeczności i działalności gospodarczej. Tutaj, w Velcro Companies, szanujemy godność każdego pracownika i będziemy utrzymywać zdrowe środowisko pracy dla wszystkich pracowników.

Zgodnie z zapisami zawartymi w naszym „Kodeksie postępowania Velcro Companies”, żaden pracownik nie będzie zmuszany do pracy wbrew swojej woli i nie będzie przedmiotem żadnej formy pracy wymuszonej, opartej na oszustwie, pod przymusem, obowiązkowej, z ograniczeniem swobody, odbywanej na zasadzie służby noszącej znamiona niewolnictwa ani w więzieniu. Nasi pracownicy wykonują pracę dobrowolnie i mają swobodę rozwiązania stosunku pracy w dowolnym momencie. Ponadto od wszystkich dostawców w naszym łańcuchu dostaw oczekujemy przestrzegania naszego zobowiązania i pełnego przestrzegania postanowień naszego „Kodeksu postępowania dostawcy” Velcro Companies  oraz obowiązujących przepisów dotyczących jakichkolwiek form niewolnictwa. Jeśli jakikolwiek dostawca nie będzie przestrzegać postanowień norm naszej społeczności, bez wahania rozwiążemy tę konkretną relację biznesową. Jako spółka przestrzegamy fundamentalnych praw człowieka i żywimy przekonanie, że wszystkie istoty ludzkie na całym świecie należy traktować z godnością, sprawiedliwie i z szacunkiem. Velcro Companies przyjmuje na siebie odpowiedzialność nieustannie wykazując wysokie standardy i uczciwe podejście w naszej społeczności i nie będzie tolerować żadnych uchybień o takim charakterze.