See content specific to your location.
Continue

RÓŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I INTEGRACJA

RÓŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I INTEGRACJA

Dbamy o przynależność do grupy, szanując i doceniając różnice innych osób.

W firmie Velcro Companies angażujemy się w przestrzeganie podstawowych praw człowieka. Staramy się, aby nas personel był zróżnicowany, a każdy czuł się tak samo mile widziany, wysłuchany i szanowany. Wierzymy, że dzięki docenianiu różnorodności jesteśmy silniejszą organizacją i podejmujemy starania, aby świat był wolny od wszelkiej dyskryminacji oraz uprzedzeń rasowych. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji.

Okrągłe stoły na temat różnorodności, równości i integracji

W firmie Velcro Companies dążymy do wzmocnienia różnorodności, równości i integracji. W ramach naszych starań utworzyliśmy okrągłe stoły dotyczące tych kwestii. Dyskusje przy okrągłym stole prowadzone są z udziałem małych grup pracowników z całej organizacji. Pomagają one tworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy czują się związani ze sobą i z naszą firmą. Docenianie różnorodności tworzy kulturę wysokich wyników i sprawia, że jesteśmy silniejszą organizacją.

Diversity, Equity & Inclusion

Grupy zasobów ludzkich

Zgodnie z sugestią członków naszej społeczności postanowiliśmy dążyć do stworzenia bardziej integrującej kultury, która by nas wszystkich łączyła. Stworzyliśmy grupy zasobów ludzkich (ERG) z zamiarem dotarcia do każdego aspektu naszej społeczności, aby mieć pewność, że rozwijamy kulturę akceptacji i zrozumienia. Nasi współpracownicy wspólnie stworzyli i uruchomili pięć grup: Pride, Women, People of Color, LATINe, Nations and disABILITY Alliance, aby wspierać różnorodność, równość i integrację. Intencją jest zaproszenie wszystkich zainteresowanych członków społeczności Velcro Companies do przyłączenia się do tych grup w celu przedyskutowania postrzegania i rzeczywistości naszej kultury organizacyjnej w odniesieniu do wspierania różnych społeczności w ogóle oraz w ramach firmy Velcro Companies.

Velcro Companies Employee Resource Groups

Pracodawca oferujący równe szanse

Firma Velcro Companies to pracodawca oferujący równe szanse i działający na zasadzie afirmacji, który dba o środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku. Możliwości zatrudnienia u nas są dostępne dla wszystkich kandydatów bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, sposób wyrażania tożsamości, orientację seksualną, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność, status wojskowy i status weterana oraz wszelkie inne cechy chronione prawem.

Diversity, Equity & Inclusion

Wspieramy różnorodność

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Narodowy Dzień „Coming Outu”

Miesiąc Dumy LGBT

Dowiedz się więcej o nas