POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 28 czerwca 2021 r.

Niniejsza polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do witryn www.velcro.com, www.velcrodemexico.com, www.velcro.com.ar, www.velcro.com.uy, www.velcro.com.br, www.velcro.co.uk, www.velcro.es, www.velcro.pt, www.velcro.fr, www.velcro.de, www.velcro.nl, www.velcro.it, www.velcro.com.tr, www.velcro.pl, www.velcro.cz, www.velcro.hu, www.velcro.com.ro, www.velcro.ru, www.velcro.fi, www.velcro.dk, www.velcro.no, www.velcro.se, www.velcro.co.il, www.velcro.co.za, www.velcro.com.au, www.velcro.com.cn, www.velcro.com.hk, które są własnością i są zarządzane przez Velcro USA Inc. lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych (łącznie „Spółki Velcro”, „My”, „Nas”, „Nasze”). Szanujemy Twoje prawo do prywatności i cenimy sobie Twoje zaufanie. Niniejsza polityka ochrony prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, otrzymujemy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, przekazujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak również Twoje prawa do decydowania o tym, co robimy z informacjami, które zbieramy lub przechowujemy na Twój temat.

Firma Velcro USA Inc. jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas interakcji z naszą witryną internetową. Możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie za pomocą metod opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności.

1. Zbieranie i wykorzystywanie informacji
Zbieramy od Ciebie następujące dane osobowe:

Korzystamy z tych informacji, aby:

2. Udostępnianie informacji
Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony prywatności. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Dostawcy usług
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom, które świadczą usługi mające na celu pomoc w prowadzeniu naszej działalności gospodarczej, np. w wysyłaniu wiadomości e-mail. Firmy te są upoważnione do korzystania z Twoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług na naszą rzecz i są zobowiązane umową do zachowania poufności tych informacji.

Zastrzeżenia prawne
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe:

Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, dochodzenia w sprawie oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu.
Jeśli firma Velcro USA Inc. będzie zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, zostaniesz powiadomiony(-a) za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszej witrynie internetowej o wszelkich zmianach własności lub wykorzystania Twoich danych osobowych, jak również o wszelkich wyborach, jakie możesz mieć w odniesieniu do swoich danych osobowych, do jakiejkolwiek innej strony trzeciej za Twoją uprzednią zgodą.

3. Dostęp i wybór użytkownika
Zgodnie z obowiązującym prawem stanowym, w tym kalifornijskimi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, oraz prawem międzynarodowym, takim jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, możesz mieć pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych.

Aby zgłosić takie żądanie lub w inny sposób skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij e-mail do naszego Działu Obsługi Klienta tutaj lub skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą tradycyjną na podane poniżej dane kontaktowe. Odpowiemy na Twoje żądanie w ciągu 30 dni. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług na Twoją rzecz oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.
Jeśli chcesz ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych, jak opisano w sekcji 1 powyżej, lub ujawnienie swoich danych osobowych naszym dostawcom usług, jak opisano w sekcji 2 powyżej, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego Działu Obsługi Klienta tutaj lub skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wymienione poniżej.

Preferencje dotyczące rezygnacji

Jeśli chcesz zapisać się do naszego newslettera (newsletterów), użyjemy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, aby wysyłać do Ciebie newsletter. Z szacunku dla Twojej prywatności możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera lub wiadomości marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach, uzyskując dostęp do preferencji e-mailowych na stronie ustawień konta lub kontaktując się z nami tutaj.

Brak dyskryminacji
Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie ze swoich praw do ochrony prywatności konsumentów.

4. Zasady dotyczące Tarczy Prywatności
Velcro USA Inc. przestrzega zasad dotyczących Tarczy Prywatności UE-USA administrowanych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych odpowiednio z Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa do Stanów Zjednoczonych. Zaświadczyliśmy Departamentowi Handlu, że stosujemy się do zasad dotyczących Tarczy Prywatności. Jeśli istnieje jakikolwiek konflikt między warunkami niniejszej polityki ochrony prywatności a zasadami dotyczącymi Tarczy Prywatności, zasady dotyczące Tarczy Prywatności będą miały pierwszeństwo. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć naszą certyfikację, przejdź do witryny https://www.privacyshield.gov/ .

Zgodnie z zasadami dotyczącymi Tarczy Prywatności, zobowiązujemy się do rozstrzygania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Osoby pochodzące z krajów Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa, które chcą przesłać zapytania lub skargi dotyczące naszej polityki Tarczy Prywatności, powinny najpierw wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@velcro.com. Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie (nie dłuższym niż 45 dni).

Firma Velcro USA Inc. jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach każdej z zasad dotyczących Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje stronie trzeciej działającej jako przedstawiciel w jej imieniu. Przestrzegamy zasad dotyczących Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalszy transfer.

Nasza organizacja podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu. W pewnych warunkach, opisanych dokładniej w witrynie Tarczy Prywatności https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, osoba fizyczna może powołać się na wiążący arbitraż, jeśli inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane. Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

5. Pliki cookie i inne technologie śledzenia
Cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze użytkownika w celach archiwizacyjnych. W tej witrynie korzystamy z plików cookie lub podobnych technologii. Nie łączymy jednak informacji przechowywanych w plikach cookie z żadnymi informacjami umożliwiającymi ustalenie tożsamości, które podajesz w naszej witrynie.

Używamy plików cookie identyfikujących sesję i/lub trwałych plików cookie. Plik cookie identyfikujący sesję wygasa po zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym przez dłuższy okres czasu. Nasze pliki cookie pomagają nam określić, które treści w naszej witrynie są najbardziej skuteczne. Możesz usunąć trwałe pliki cookie, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w katalogu „pomoc” przeglądarki internetowej. Jeśli odrzucisz pliki cookie, możesz nadal korzystać z naszej witryny. Możliwość korzystania z niektórych jej obszarów będzie jednak ograniczona.

Analityka / Pliki dzienników
Jak w przypadku większości witryn internetowych, zbieramy pewne informacje w sposób automatyczny i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty/czasu oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy. Korzystamy z informacji, które nie identyfikują poszczególnych użytkowników, w celu analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchu użytkowników w witrynie i zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Nie łączymy automatycznie zbieranych danych z informacjami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

Śledzenie przez strony trzecie
Korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii śledzenia przez naszych dostawców usług i partnerów technologicznych lub z innych zasobów stron trzecich (takich jak media społecznościowe) w witrynie nie jest objęte naszą polityką ochrony prywatności. Strony trzecie mogą używać plików cookie, czystych plików GIF, obrazów i skryptów, aby pomóc im lepiej zarządzać swoimi treściami w naszej witrynie. Nie wiążemy zebranych informacji z informacjami pozwalającymi ustalić tożsamość naszych Klientów lub Użytkowników.

Targetowanie behawioralne / Retargeting
Współpracujemy z zewnętrzną siecią reklamową w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasz partner sieci reklamowej wykorzystuje pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie śledzenia do zbierania informacji, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości, o Twojej aktywności w tej i innych witrynach internetowych w celu zapewnienia ukierunkowanych reklam opartych na Twoich zainteresowaniach. Jeśli nie chcesz, aby informacje te były wykorzystywane w celu dostarczania Ci ukierunkowanych reklam, możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, klikając tutaj [lub jeśli znajdujesz się na terenie Unii Europejskiej, klikając tutaj]. Pamiętaj, że nadal będziesz otrzymywać ogólne reklamy.

Pamiętaj, że nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania reklam. Nadal będziesz otrzymywać reklamy ogólne.

6. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100 procentach bezpieczna. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem legal@velcro.com.
Wiadomości e-mail służące oszustwom

Oto kilka sposobów na rozpoznanie wiadomości e-mail służących oszustwom:

7. Informacje dodatkowe
Linki do witryn internetowych stron trzecich
Nasza Strona zawiera linki do innych witryn internetowych, których praktyki dotyczące ochrony prywatności mogą różnić się od praktyk stosowanych przez Spółki Velcro. Jeśli prześlesz dane osobowe do którejkolwiek z tych stron, Twoje informacje będą podlegać ich polityce ochrony prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką ochrony prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

Blog / Forum
Nasza Witryna oferuje publicznie dostępny blog i forum społecznościowe. Musisz mieć świadomość, że wszelkie informacje podane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez innych, którzy mają do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, skontaktuj się z nami tutaj. Odpowiemy w rozsądnym terminie. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy Cię, jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić i dlaczego.

Widżety mediów społecznościowych
Nasza witryna internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” na Facebooku, i widżety, takie jak przycisk „Udostępnij”, lub interaktywne miniprogramy, które działają na naszej stronie. Funkcje te mogą zbierać Twój adres IP i stronę, którą odwiedzasz w naszej witrynie, oraz mogą ustawiać plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są obsługiwane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w naszej witrynie. Twoje interakcje z tymi funkcjami są regulowane przez politykę ochrony prywatności firmy, która je udostępnia.

Zmiany w niniejszej polityce
Możemy aktualizować niniejszą politykę ochrony prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach postępowania z informacjami. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pomocą powiadomienia w tej Witrynie przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej Witryny w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności.

8. Skontaktuj się z nami

Velcro USA Inc.
95 Sundial Avenue
Manchester, New Hampshire 03103
Stany Zjednoczone
Tel.: 800-225-0180
Faks: 603-669-9271
E-mail: privacy@velcro.com

Velcro Europe S.A.
Crta Mataro-Granollers, km 5, 8 08310
Argentona (Barcelona)
Hiszpania
Tel.: (+34) 93 758 32 98
E-mail: privacy@velcro.com